БизнесътТоп новина

Защо е важно Елаците-Мед за Етрополе, страната и ЕС

Защо е важно Елаците-Мед за Етрополе, региона, България и ЕС. Компанията покани представители на медиите на производствена обиколка, а след това представи пред тях доклад на Института по пазарна икономика данни за разходи, работна заплата, концесионни такси и др.

Днес в Европа се добиват едва 3% от стратегическите суровини, необходими за зеления преход. Целите на ЕС, чрез новия Закон за критичните суровини, е до 2030 г. най-малко 10% от потреблението на такива суровини да идва от европейски минен добив, 40% от преработката и рафинирането да се извършват в Европа и 15% от потреблението да идва от рециклиране. По този начин ЕС се стреми да увеличи своята независимост от ресурси и едновременно с това – да направи по-устойчиво производството си.

Българските компании, които работят в областта на добива на мед, от години са обект на внимание и контрол от различни заинтересовани страни и се стремят към по-малко въздействие от дейността си. На първо място, за да постигнат по-устойчив добив,  компаниите инвестират в дигиталната си трансформация и иновации.  Елаците-Мед е един от лидерите в тази област с немалко постижения и собствени разработки през годините. Дигитализацията и автоматизацията са ключови за

дългосрочното развитие на минния комплекс с наличие на бедни руди

и все по-ниските съдържания на мед в тях. За да осигури дългосрочното си развитие след приватизацията, за 23 години компанията е вложила само в инвестиции и разходи за опазване на околната среда над 1.3 млрд. лв.  От своя страна, дигитализацията гарантира по-висока производителност, по-малко разходи, по-висока енергийна ефективност и подобряване на условията на труд. Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор, инж. Ивайло Николов, директор на Рудодобивния комплекс и директори запознаха гостите с иновативни проекти, добри практики в областта на рекултивацията, оползотворяването на отпадъци, пречистването на индустриалните води, управлението на човешките ресурси и социалната политика.

След производствената обиколка водещите български икономисти Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, Лъчезар Богданов, главен икономист, Петър Ганев, старши изследовател представиха данни за приноса на Елаците-Мед за социално-икономическото развитие на община Етрополе и общините от Средногорието. Според ИПИ, дългогодишната история на компанията, големият брой работници от общините в района и високите възнаграждения обуславят устойчивия социален и икономически принос на Елаците-Мед АД в района на Средногорието и Етрополе.

Дългогодишната капиталова програма и технологично обновление са предпоставка за висока производителност на труда –

Елаците-Мед АД създава над 5 пъти повече добавена стойност

на един зает в сравнение със средните нива за икономиката, става ясно от анализа на ИПИ. Дружеството е сред най-големите данъкоплатци в страната за 2021 г.. Плащанията от Елаците-Мед към петте общини (2022 г.), в това число концесионните такси и други данъци формират:  73% от собствените приходи на община Мирково, 67% от собствените приходи на община Етрополе и 45% от собствените приходи на община Чавдар.

Специалистите от ИПИ представиха и данни от анализ на трудовите ресурси на компанията. С всички плащания към персонала общият принос на Елаците-Мед към домакинските бюджети и фондовете на социалното осигуряване достига 88,5 млн. лв. през 2022 г. и по този показател дружеството се нарежда сред 25-те компании с най-висок директен принос за домакинските бюджети в страната.

Над 83% от всички работници в компанията са от района на Средногорието и Етрополе, а 40% – над 800 души, са от община Етрополе. Средната брутна месечна заплата в Елаците-Мед АД през 2022 г. е била 2 649 лв., което е

с 50% над средната заплата в страната

и с 10% по-висока от средната за добивната индустрия. Данните показват също, че компанията осигурява със 104% по-високо заплащане на машинните оператори и монтажистите и с 60% на квалифицираните работници спрямо средните нива в страната. При техниците и приложните специалисти средната работна заплата изпреварва средната за страната в професията с 42%.

Как изглеждат данните за заплащането на регионално ниво? Средната работна заплата в Елаците-Мед АД е с 55% по-висока от средната заплата за наетите в София област, както и с 16% по-висока от средната за района на Средногорието и Етрополе.

Средната заплата в Елаците-Мед изпреварва със 115% средната заплата

на наетите на територията на община Етрополе.

В продължение на десетилетия наетите в Елаците-Мед АД получават чувствително по-високи заплати от средните за страната. Устойчивото натрупване на високи трудови доходи в района на Средногорието и Етрополе неизбежно подобрява и качеството на живот в района.

Повече по темата можете да прочетете на www.trud.bg

Рудник „Елаците“ и кръговата икономика

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button