БизнесътТоп новина

Защо има нужда от метали за бъдещeто ни

Прогнозите за търсенето на суровини в ЕС е то да се увеличи до 6 пъти през 2030 г. и до 15 пъти през 2050 г. над настоящото потребление

Нуждите са свързани с прехода от икономика, основана за въглища, към зелената икономика. За да има електрически коли, фотоволтаични централи,  цифровизация, модерна инфраструктура и отбрана са нужни много повече суровини и стремежът на ЕС е те да не бъдат внасяни от трети страни.

Стратегията за суровините от критично значение на ЕС, която бе приета неотдавна, включва и списък от 17 стратегически елемента, сред които мед и кобалт, както и разширен списък от 34 критични минерала, чийто добив е важен за зелената икономика.

  • Какво трябва да направят държавите-членки и в частност – добивните компании, за да се реализира стратегическата цел на ЕС за увеличение на добива на собствени суровини в рамките на Съюза от досегашните 3% на поне 10% до 2030 г. ?
  • Как да се постигне баланс в интересите на бизнеса и целите и стремежа на ЕС за климатична неутралност и устойчивост?
  • Какво е влиянието на добивните компании за благоденствието на регионите?

Тези и други важни въпроси бяха във фокуса за дискусиите на шестото издание на Европейския минен форум, който на 5 юни събра в София водещи европейски и световни експерти, министри, политици, бизнесмени, учени и представители на местната власт. Те обсъдиха стратегиите за развитие на добивния сектор в контекста на приетия Законодателен акт за суровините от критично значение на Европейския съюз.

В. „Етрополе за хората“ представя гледните точки на някои от участниците.

Ролф Куби, генерален директор на Euromines:  

ЕС създава нова икономика, трябват огромни количества суровини

 Ние се нуждаем от повече суровини, защото се намираме в период на икономически преход от икономика, базирана на въглища, към зелена икономика. За енергийния преход и за производството на вятърна енергия, за слънчеви панели, електрически превозни средства, термопомпи… има нужда от огромни количества суровини. Повечето от тях ги няма на склад. Затова имаме ясна стратегическа рамка за добива, така че да можем да поддържаме развитието и прехода на икономиката ни. Нуждаем се и от добив на нови важни суровини.

Какво ще допринесе за гражданите на ЕС тази политика? Ще създаде икономика за данъкоплатците, индустриално развитие, нови работни места, много може да се говори за ползите от зелената икономика за гражданите и за България като държава.  Целта ни за това как десет процента от европейското потребление на суровини до 2030 г. трябва да се осигуряват от минен добив е скромна, но все пак, е наша обща цел. Затова е много важно да покажем, че минната индустрия е елемент от цялото общество, част от екосистемата. Ако не постигнем това, ние просто ще осъществяваме внос и така целият преход и развитие на обществото ще става в Китай. Наистина ли искаме да зависим от трети страни или искаме да вземем нещата в свои ръце и да покажем, че устойчивото развитие на обществото започва с минния сектор?

Инж. Владимир Александров, кмет на община Етрополе:

Добрата комуникация с бизнеса е ключ към устойчивото развитие на региона

Кмет съм на община Етрополе първи мандат. 20 години от живота си съм дал за минната индустрия и мисля, че съм допринесъл за развитието на едно от най-големите рудодобивни предприятия в България – Елаците-Мед. Над 17 години водя активен обществен живот и като общински съветник, а от 7 месеца – вече и като кмет на община Етрополе. Знам какви са ползите от добрата комуникация между бизнеса и местната власт и какви са пропуснатите ползи за обществото и за всички наши съграждани от липсата на такава. Елаците-Мед е най-голямото предприятие в община Етрополе. Работните места в компанията са около 2000 на двете работни площадки – в Етрополе и в Мирково. Доходите са едни от най-добрите.

В община Етрополе разпределението на паричните средства от концесионната такса е следното: при близо 11 000 жители, на глава от населението се падат около 703 лв. на година по данни на ИПИ за периода 2020-2023 г. Да вземем друга община с минна дейност – Раднево – с население 17 000 – на глава от населението се падат по 600 лв. на човек годишно. Община Мездра е една от общините с най-много концесии – 24, с население 11 000 души – падат се по 341 лв. на човек за година. Аз съм горд, че успявам да управлявам два пъти по голям бюджет от община Мездра например…

Извън концесионните такси и други постъпления в общинския бюджет община Етрополе получава подкрепа и по една дарителска програма, стартирала преди около 5 години – Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН. По нея са направени ремонти в едно от най-големите училища в София област – СУ „Христо Ясенов“, ремонт за енергийна ефективност в ПГ „Тодор Пеев“ и др.  В СУ „Христо Ясенов“ бе осъществен ремонт на плувния басейн, който дълго време не работеше. Басейнът бе ремонтиран, открит и през март тази година там се проведе едно от най-големите регионални  състезания по плуване с олимпийската шампионка Таня Богомилова. Басейнът се ползва безплатно от децата. Има и много други проекти.

Партньорството с голяма компания дава тласък в развитието на общината. Аз живея с управлението на община Етрополе и вярвам, че когато има разбирането на бизнеса, както и добро сътрудничество между бизнеса и местната власт, районът просперира.

Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД:

Подобряваме стандарта на живот в общините на дейност

Всяка голяма компания оказва значимо социално-икономическо значение в региона, в който извършва дейността си. Елаците-Мед, част от Група Геотехмин в България, оказва значително въздействие върху общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Челопеч и други общини. Приносът на компанията и на Група ГЕОТЕХМИН е в три посоки – икономически, трудов и корпоративна социална отговорност.

В областта на икономическото въздействие, по данни на ИПИ общите плащания на Елаците-Мед АД към общините за 2022 г. формират 73% от собствените приходи на община Мирково, 67% от собствените приходи на община Етрополе, 45% от собствените приходи на община Чавдар и др.

По отношение на трудовия принос, компанията е един от най-големите частни работодатели от индустрията в страната. Елаците-Мед АД е най-големият работодател в община Етрополе и един от най-големите – в района на Средногорието и Етрополе.  Повече от 83% от всички работници в компанията са от района на Средногорието и Етрополе, като 40% са от община Етрополе.

Елаците-Мед отчита средна работна заплата, която е с 55% по-висока от средната в София област и с 16% по-висока от средната за района на Средногорието и Етрополе. Дружеството е изплатило 40,9 млн. лв. нетен доход от заплати за работниците от района на Средногорието и Етрополе за 2022 г., изплаща годишно 5,6 млн. лв. под формата на социални придобивки за работниците и има общ нетен трудов принос в района на Средногорието и Етрополе почти 75 млн. лв. през 2022 г.

Всичко това е голям ресурс, който остава за регионите. С тези високи заплати и по-висока покупателна способност на служителите ни и техните семейства, ние също помагаме и за развитието на други икономически дейности в тези райони. Приносът ни за региона е и чрез корпоративна социална отговорност. Инвестираме в значими проекти за обществото. За 5 години, само по Благотворителна програма „Българските добродетели“, сме реализирали над 170 проекта и сме направили дарения, които водят като цяло до подобряване на стандарта на живот в регионите на дейност.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button