Бизнесът

Възнагражденията зависят и от приноса на всеки служител

Обърнахме се с въпроси за заплащането в дружеството, възможностите за кариерно развитие и отношенията с Община Етрополе, към водещи мениджъри и служители, ето как отговориха те:

Инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“ пред „Етрополе за хората“

Всеки месец се изплащат бонуси на работниците и служителите. Елаците-Мед АД нееднократно е изразявало воля за конструктивен диалог и партньорство с общината

 Инж. Стоил Димитров е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София, с магистърска степен „Хидротехническо строителство“. Започва работа в Елаците-Мед през 2002 г. като технолог в цех „Водно и хвостово стопанство“ (ВХС) към Обогатителната фабрика. Последователно преминава през зам.-началник цех „ВХС“ до началник цех „ВХС“. Има дългогодишен опит в управлението на хидротехнически съоръжения. През 2018 г. се издига до зам.‑генерален директор „Производство“, а от 3 години е генерален директор „Производство“ на Елаците-Мед АД.

 1. Разкажете какъв е Вашият кариерен път в компанията

Започнах като технолог в цех „Водно и хвостово стопанство“ (ВХС) към Обогатителната фабрика. За млад инженер това бе предизвикателство и същевременно – ценна възможност да поставя началото на своето професионално развитие на едно от най-отговорните хидротехнически съоръжения в България – хвостохранилище „Бенковски-2“. Постепенно преминах през позицията зам.-началник, а след това началник на цех „ВХС“. Често ми се налагаше да вземам тежки и отговорни решения, но въпреки сложната специфика и естеството на работа заедно с екипа ми успяхме да увеличим двойно капацитета на „Бенковски-2“. Така се обезпечи производството до 2031 г. на Елаците-Мед АД без да се нарушава нормалния технологичен ритъм на хвостохранилището и с гарантиране на неговата безопасна експлоатация.

След 2018 г. пред мен се откриха нови предизвикателства, с последователно поемане отговорностите на зам.-генерален директор „Производство“ и генерален директор „Производство“ на Елаците-Мед АД.

2. Харесва ли Ви работата, как минава един Ваш ден?

Всеки ден е изключително динамичен и е предизвикателство сам по себе си. Нормално денят ми започва около 6 часа с преглед на производствените показатели за изминалата нощ и предходния ден. След това преминава през анализ, планиране и координиране на производствените процеси в Рудодобивния и Обогатителния комплекс, за да завърши късно вечер с информацията за приключването на втора смяна.

 3. С какво се гордеете?

За мен е изключително важно, че за всички 21 г. съм успял да допринеса за израстването и превръщането на Елаците-Мед, като част от Група ГЕОТЕХМИН, в една модерна високотехнологична минна компания, която не отстъпва на водещите световни дружества в този бранш. Автоматизацията и дигитализацията е на такова ниво, че всеки специалист от нашия екип в реално време, независимо къде се намира по света, има достъп до необходимата му информация, за да може да оцени и координира производствените процеси, за които той отговаря. Това ни дава възможност да бъдем максимално гъвкави и ефективни, което, от своя страна, повишава технико‑икономическите резултати на дружеството. Целта е една – стабилност, предвидимост и гарантиране на нашето бъдеще. 

4.

Кой е човекът или хората, на които сте най-много благодарни, когато започнахте тук трудовият си път?

Никога няма да как инж. Беньо Карастоянов (началник цех „ВХС“ през 2002 г.) ми подаде ръка! Без да спестява нищо, той ми предаде познанията си, натрупани от своя дълъг професионален опит и така ми помогна да се утвърдя като млад инженер. През всичките изминали години съм се опитвал да следвам неговия пример – безкористно да помагам и да давам шанс на всеки един млад специалист. Всеки ръководител трябва да предразполага и подпомага хората от екипа си, така че те да могат да развият максимално своя потенциал, което, от своя страна, се отплаща чрез себераздаване и отговорност от всеки един специалист.

 5. Какви кариерни възможности предлага Елаците-Мед?

Дружеството предлага различни възможности за обучение с цел повишаване и/или придобиване на квалификация и професионален опит. Провеждат се и задължителни обучения. В сътрудничество сме с МГУ „Св. Иван Рилски“, УАСГ, Технически университет и др. ЦУПО ЕАД е дружество, част от Група ГЕОТЕХМИН, с което успешно си партнираме. При провеждане на обученията се използват съвременни технологии, методи и програми. Гордеем се и с нашата Стипендиантска програма, с подкрепата ни за дуалното обучение. Стипендианти и стажанти придобиват знания и умения в реална работна среда. Голяма част от младите специалисти в дружеството са били наши стипендианти, а по-късно стажанти и веднага след дипломирането си започват своя професионален път при нас. Само за няколко години някои от тях се издигнаха до ръководители от средно ниво – началник цехове и зам.‑ ръководители на отдели и други ръководни позиции. Надяваме се, че именно на тях и в техните ръце в близко бъдеще ще предадем ръководството на компанията.

6. Как оценявате заплащането в компанията?

Елаците-Мед се отнася с изключителна отговорност към  развитието на човешките ресурси. За нас е важно служителите ни да получават достойно заплащане. Възнагражденията се формират на база положен труд в съответствие с индивидуалния принос на всеки един от тях за постигане  целите  на компанията и нейното развитие.

Всеки работник и специалист получава допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит с 50% по-висок от утвърдения в Кодекса на труда. Месечно се изплащат допълнителни средства към работната заплата съобразно трудовото участие и постигнати производствени и икономически резултати в рамките на минимум 25% от основното месечно възнаграждение.

7. Бихте ли посъветвали един млад човек да дойде и да работи в компанията?

Дори бих го насърчил, защото Елаците-Мед е минна компания с ясна визия за следващите 20 години. Всеки млад, енергичен човек може да планира своя живот в перспектива и в зависимост от положените усилия и цели, може да се развие професионално и да получи удовлетворение за себе си и спокойствие за семейството си.

8. Какво е мнението Ви за отношенията между Община Етрополе и Елаците-Мед АД – най-големия работодател?

Мисля, че с повече прагматизъм и диалог всички проблеми между двете страни могат да бъдат разрешени извън линията на конфронтация и противопоставяне. Дружеството ни нееднократно е изразявало воля за продуктивен диалог и партньорство, готово е в максимална степен да съдейства за решаване на проблемите на местната изпълнителна власт и гражданите.

  1. Как смятате, че трябва да си сътрудничи дружеството с Община Етрополе?

Времето ще покаже как трябва да си сътрудничи дружеството с Община Етрополе. Един конфликт винаги може да бъде решен, когато има воля за това, но никога със средствата и начините, с които е започнал.

Елаците-Мед  многократно е гарантирало готовност за партньорство, но за това са нужни ясни, конкретни перспективи и проекти за развитие на общината, към които местната власт да се стреми целенасочено и с грижа за хората. Гражданите на Етрополе са мъдри и далновидни и вярвам, че ще вземат най-правилното решение с грижа за бъдещето на общината.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button