Бизнесът

Предстои още едно увеличение на доходите тази година

Обърнахме се с въпроси за заплащането в дружеството, възможностите за кариерно развитие и отношенията с Община Етрополе, към водещи мениджъри и служители:

Д-р инж. Ивайло Николов е завършил Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, специалност „Разработване на полезни изкопаеми“. Придобива магистърски степени по специалностите „Открито разработване на полезни изкопаеми“ и „Инвестиционен мениджмънт“ към специалност „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов. Защитил е степента „Доктор“ в МГУ „Св. Иван Рилски“. Специализирал е по програма „Устойчив добив“  в Аалто университет, гр. Хелзинки, Финландия, както и по бизнес програма „Инфраструктурно и гражданско строителство“ в Токайския университет, Япония. От 2019 г. е директор на Рудодобивен комплекс.

Д-р инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен комплекс отговаря пред вестник „Етрополе за хората“

Елаците-Мед е на челно място по възнаграждения в бранша

 1. Разкажете какъв е Вашият кариерен път в компанията

В компанията започнах на позицията „Инвеститорски контрол“ към дирекция „Капитално строителство“, след което заех длъжността зам.- директор „Капитално строителство“. След приключване на мащабните проекти, свързани с опазване на околната среда – пречиствателна станция, подземни и надземни хидротехнически съоръжения, заех длъжност към основно производство – зам.- директор Рудодобивен комплекс „Минно планиране и проектиране“. От 2019 г. съм  директор Рудодобивен комплекс.

  1. Харесва ли Ви работата, как минава един Ваш ден?

Излишно е да казвам, че си харесвам работата. Ще спомена само, че след завършване на висшето си образувание работя само по специалността. Работните дни в минната индустрия минават доста динамично. Един ден не си прилича с друг. Това увлича и времето минава неусетно. Иначе дните започват и завършват с оперативни срещи, на които се разглеждат оперативни въпроси. През деня се обръща голямо внимание на персонала (подбор, преструктуриране, лични въпроси), разглеждат се стратегически теми, свързани с организация по добива, доставки на материали, анализи на планирани и постигнати параметри и др.

  1. С какво се гордеете?

Гордея се с екипа, който е създаден през годините, и възможността сега ние да надграждаме. Материалното е резултат на отделните специалисти и екипната им работа. Резултати при нас не липсват, внедряване на нови софтуери за минно планиране, на нови системи за управление на механизацията, за следене стабилитет на съоръжения в реално време, внедряване на нови съвременни машини от последно поколение.

  1. Кой е човекът или хората, на които сте най-много благодарни, когато започнахте тук трудовият си път?

Ако трябва да ги степенувам по време в трудовия си път, то на първо място съм благодарен на проф. Вутов. Той ми гласува доверие и ми даде възможност да продължа опита си в подземното и надземното строителство. На второ място, инж. Драганов, който като мой ментор ме напътства през годините и ми гласува доверие да се занимавам с основното производство. И не на последно място  – на д-р инж. Иван Вутов, с когото успяваме да оценим и реализираме повече от идеите. Искрено им БЛАГОДАРЯ!

  1. Какви кариерни възможности предлага Елаците-Мед?

Компанията предлага реализация на широк спектър от специалисти. От оператори на машини през ремонтен персонал и инженерите по техническата част до обслужващия персонал. Стараем се да търсим точното място на всеки един наш служител, спрямо неговия професионален профил, за да направим симбиоза между това какво той умее и какво ни е необходимо.

  1. Как оценявате заплащането в компанията?

Заплащането на труда е функция от много фактори. Аз ще засегна най-важните – бранш, географско положение и производителност на персонала. Анализирайки заплащането по тези три фактора, Елаците-Мед е на челно място по заплати в бранша и в общината и това го доказа докладът на Института по пазарна икономика. Разбира се, всички ние работим за повишаване производителността на труда, за намаляване на производствените разходи с цел повишаване на доходите. За информация, предстои повишаване на доходите за втори път в рамките на една година.

7. Бихте ли посъветвали един млад човек да дойде и да работи в компанията?

Да! И това правим с колегите по време на подбора за кадри, по време стажантските програми, по време на дуалното обучение. Резултатът е налице.

8. Какво е мнението Ви за отношенията между Община Етрополе и Елаците-Мед АД – най-големия работодател?

Наблюдаваме коренна, необяснима промяна в поведението на общината, което ощетява единствено нейните жители. Най-важният капитал за компанията са хората и това послание е доказано през годините с разработване на находището за максимален живот, а не за максимална печалба, със социалната политика, която води предприятието, с безброй инициативи, свързани с подобряване качеството за живот в общината. Подобни режисирани конфликти между компания от световно ниво и община от 12 хил. души, от които 70% пряко и косвено се препитават от Елаците-Мед АД се нарича …нещо, което не искам да коментирам.

  1. Как смятате, че трябва да си сътрудничи дружеството с Община Етрополе?

Час по-скоро трябва да се намери диалог, за да се търсят решения по темите, довели до едностранния конфликт.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button