Общината

Ние ще върнем Етрополе на гражданите!

Платформа на ПП „Партия на зелените“

Ще спрем двойните стандарти и премахнем сянката на корупцията, сриваща общината!

Нашата основна цел е да овластим гражданите на община Етрополе чрез пълната подкрепа за местни референдуми за проблеми в общината и местни инициативи.

Ще възстановим общинско предприятие „БКС – Етрополе“, което да поеме изграждането, ремонта и поддържане на уличната мрежа; сметосъбирането; ВиК;озеленяване на паркове и градинки; осветление на улици и площади и архитектурно осветление на града, както и на пешеходните пътеки. Дружеството ще осигурява поддръжка и доизграждане на система за видеоконтрол, снегопочистване и ежемесечно измиване на уличната мрежа.

Това е прекият начин за откриване на нови работни места и разпределянето на средства от бюджета и концесионните такси директно към семействата на територията на община Етрополе.

Нашите приоритети:

 • Прекратяване на договора за отдаване на водопреносната, канализационната и съпътстващите я съоръжения и връщането им към общинска собственост.
 • Довършване на пречиствателната станция за питейна вода на базата на договор за публично-частно партньорство. Възстановяване на водоизточниците на територията на общината и тяхната охрана.
 • Изграждане на съвременен Медико-естетичен лазерен център Наномед /Нано клиника на територията на болницата. Развитие на медицински туризъм на територията на общината.
 • Създаване на система за публичен ежеседмичен прозрачен отчет на разходите и приходите в общинската администрация.
 • Създаване на звено Общинска охрана на базата на публично-частно партньорство
 • Възстановяване на речните корита на територията на общината посредством съвременна екологично съобразна габионна система.
 • Поетапно изграждане на нови спирки и усъвършенстване на транспортната схема на общината.
 • Изграждане на екопътека с места за отдих и велосипедна алея по поречието на река Малък Искър, модерно осветление и съображения.
 • Създаване на облекчения и инфраструктура за нови предприятия или изнесени цехове към съществуващи предприятия .
 • Поетапна смяна на водопреносната мрежа и изграждане на локална канализация на базата на контейнерна пречиствателна станция с MBBR технология в селата на община Етрополе.
 • Изграждане на тротоари и улична мрежа по селата с модерно осветление и места за отдих.
 • Изграждане на музей на Минната индустрия на базата на публично-частно партньорство с Елаците Мед.
 • Създаване на фонд за енергийно облекчаване на семействата на община Етрополе.
 • Развитие на спортната култура в община Етрополе. Възстановяване на традиционните спортове за Етрополе.
 • Засилен контрол от страна на общината за спазване на екологичните норми от действащите предприятия
 • Превенция срещу незаконната сеч и възстановяване на горските зони.

Кмет работещ за интересите на етрополци! Общински съвет работещ за интересите на гражданите и защитаващ техните виждания! Крайна цел – Етрополе да стане един развиващ се град за пример в България!

Кой е инж. Йордан Гаврилов

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button