Общината

Кой е инж. Йордан Гаврилов

Kандидат за кмет на Етрополе, издигнат от Партия на Зелените

Инж. Йордан Гаврилов е роден в гр. София през 1988 г. Инженер е по очна оптика и лазерна техника, собственик на верига от оптики.

През 2016 година основава НПО с цел да съдейства на държавните органи за зашита на интереса на гражданите. Подпомага формиране на „обществени съвети“ към държавни структури и други централни и местни ведомства, подпомага при възникване на бедствия, аварии и други кризисни ситуации, представляващи заплаха за нормалното съществуване и развитие на българското общество.

Нещатен съветник е към Комисията по жалби и сигнали на гражданите в 44-тото Народното събрание. Участва в разработването на проекти за изменение на законите във всички постоянни и временни комисии, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС и проекти на решения и декларации, съгласно Правилника за организация и дейността на Народното събрание.

Участва в дискусии и обсъждане на проекти за изменение на Конституцията и дискусии за проблемите в адвокатурата и др. Отстоява необходимостта от законодателни промени, тъй като адвокатурата по Конституция се създава, за да подпомага гражданите в защита на техните права и законни интереси.

Представлява гражданското общество по силата на съдебно решение пред Президентството, Министерски съвет, Министерствата, Народното събрание, Висшият Съдебен Съвет, Съдилищата в България, Прокуратурата на РБ, Омбудсманът на РБ, Областните управи, Общините и другите структури на местната власт.

След поредица от сигнали по отношение на подземните богатства, успява да постигне преразглеждане и промяна на отношението към минните отпадъци, получени от преработка на рудата в района на Етрополе. Към момента е налице приключила успешна кампания– в процес на строеж е нова пречиствателна станция на рудник Елаците-Мед, която допринася река Малък Искър да върне своя нормален облик.

Борбата за осигуряване на  достойно съществуване на всички граждани, които се трудят, но не могат да задоволяват своите потребности и да се развиват и онези, които са изключени от основните социални дейности е основен приоритет в дейностите на кандидата. След редица срещи със синдикати и отделни служители/работници постига увеличение на работните заплати на местно ниво.

Противопоставя се срещу опита на г-жа Мая Манолова/ Омбудсман на Република България към онзи момент/ за въвеждането със законодателна инициатива на колекторски фирми.

Във връзка със сформирането на работна група за иницииране на законодателни промени срещу агресията при децата и подрастващите, разработва проект с редица експерти за узаконяване на политика  – „Чистота на комуникация училище – семейство и взаимовръзки чрез спорта“.

Стратегията е насочена към развиване на политика срещу агресията при децата и подрастващите, която беше определена като – „Чистота на комуникация“  чрез спортна ангажираност е и превенция за приобщаване на всички учащи се.

Целта на инициативата „Чистота на комуникация чрез спорта“ е намаляване на агресивното поведение в обществото и провеждане на активна държавна/общинска политика по отношение на превенция на употребата на психотропни средства.

Йордан Гаврилов декларира своята готовност за подкрепа, съдействие и изграждане на контролни органи на всички нива. Ще работи за нов прочит на едни позабравени ценности: опазване на природата като основа за съществуване на живот и на всяко човешко същество, подобряване на качеството на живот, посредством гарантиране на завишени стандарти за екологичните, социалните и демократичните права и нормално задоволени материални потребности на всеки един човек.

Листа за общински съветници:

101 Йордан Гаврилов – кандидат за кмет на община Етрополе

102 Ивелина Радева-Вълкова

103 Кирил Спасов

104 Тони Желев

105 Петя Генчева

106 Марко Атанасов

107 Симеон Петров

108 Ирена Джалева

109 Огнян Димитров

110 Ненчо Симеонов  – кандидат за кмет на кметство Рибарица

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Ние ще върнем Етрополе на гражданите!

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button