Топ новина

Да бъдем отговорни в избора на отопление

Използването на печки с дърва образува между 60-85 % от емисиите на фини прахови частици

По информация на Министерство на здравеопазването, хората подложени на продължителна експозиция на фини прахови частици с размер под 10 микрона, могат да получат усложнения на съществуващи заболявания на респираторната или сърдечносъдовата системи. Това е така, защото тези замърсители достигат до белите дробове. Особено уязвими са децата заради по-късите си дихателни пътища и хората с хронични заболявания.

Град Етрополе е разположен в котловина, което е предпоставка, през студените месеци да се образуват температурни инверсии. По този начин димните газове и ФПЧ10, отделени от локалните битови и обществени инсталации за отопление на твърдо гориво, се задържат в приземните въздушни слоеве и влошават качеството на въздуха, които дишаме.

Няма точна статистика какъв е процентът на населението на града, което използва дърва за огрев. Според данните, посочени в Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024), можем да предположим, че делът на жилищата в Етрополе, използващи твърди горива за отопление (респективно дърва) е над 80%. Същевременно използването на печки на дърва е причина за образуването на между 60 и 85 % от емисиите на ФПЧ10. Този факт е отбелязан и в Програмата за опазване на околната среда на община Етрополе за периода 2020-2025 г., като битовото отопление на твърди горива представлява проблем по отношение на замърсяването на атмосферния въздух.

Има ли решение – и да ни е топло, и да дишаме чист въздух?

Да, и то не е само едно, а съвкупност от решения, които, приложени във времето, следва да доведат до подобряване на ситуацията. На първо място това е енергийната ефективност, защото най-евтината енергия е спестената. Подмяната на дограмата и поставянето на топлоизолация на еднофамилните и многофамилните жилищни сгради несъмнено води до подобряване на комфорта в жилищата и намалява разходите за отопление. Използването на високоефективни отоплителни уреди като инверторни климатици, термопомпи и пелетни камини също са част от решението.

Наред с това емисиите на вредни газове и ФПЧ10 намаляват, чистотата на атмосферния въздух се подобрява, намаляват също така и емисиите парникови газове като СО2. По този начин смекчаваме нашето въздействие върху климата и спомагаме да ограничим затоплянето на планетата.

По отношение прилагането на енергоспестяващи меки в обществените сгради, община Етрополе има разработена Програма за енергийна ефективност и Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд до 2030 г. През последните десет години в почти всички училища, детски градини, административни сгради се прилагат частични или цялостни енергоспестяващи мерки. Общината обяви, че кандидатства за въвеждане на енергоспестяващи мерки за автономно отопление в три детски градини в града по Програмата за развитие на селските райони.

До 2030 г. общината си е поставила за цел да намали с 27% необходимата енергия и това ще доведе до намаление на емисиите на СО2 с 34%, както и ще повиши дела на използваната енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за отопление на приоритетни сгради до 50%.

Но прилагането на енергоспестяващи мерки само в обществените сгради явно не достатъчно. Въпреки, че по Националната програма за енергийна ефективност се санираха осем многофамилни жилищни сгради и десетки къщи смениха облика си, след като собствениците им ги санираха, мерките следва да се приложат за всички сгради. А това няма да се случи с магическа пръчка – трябва много работа.

По пътя на гражданската активност или по пътя на рестрикциите?

За да живеем в по-чист град и да дишаме по-чист въздух, процесите трябва да се ускорят. Това може да се случи по два начина: да осъзнаем дълбочината на проблема и етрополци да са по-отговорни към избора на отопление, да заявят ясно, че искат да дишат по-чист въздух или общината да започне да прилага ограничителни мерки. Добре е да се повиши информираността на гражданите за ползите от енергийната ефективност и да се предоставя навременна и изчерпателна информация за възможностите за стимулиране на инвестициите във ВЕИ и обновяване на частния сграден фонд. Например по Националния план за възстановяване и устойчивост все още е отворена мярката за подкрепа на домакинствата за поставяне на фотоволтаици за собствени нужди и на слънчеви бойлери за битова топла вода.

За съжаление, ако не се постигнат необходимите резултати, общинската администрация може да прибегне и до налагането на ограничителни мерки, т.е. да се приложи Наредбата за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление. На първо време това може да е свързано с ограничение на употребата на сурови дърва. Лесно може да се постигне, като суровите дърва се продават и разрешават да се добиват от частни лица само през пролетно-летния сезон (за да имат време да изсъхнат), а през останалото време да се продават само сухи. Сухите дърва (с влажност под 30%) отделят почти два пъти повече енергия и значително по-малко фини прахови частици.

За да дишаме по-чист въздух в Етрополе – решението е в нашите ръце.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button