ОбщинатаТревоги

Създава се общинско предприятие за благоустройство

Общински съвет – Етрополе подкрепи предложението на кмета инж. Владимир Александров да се създаде общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Етрополе.

По този начин кметът предстои да изпълни поредното си предизборно обещание, което цели подобряване качеството на живот в общината и намаляване на разходите.

Той подробно разясни и необходимостта от такова предприятие с ефективно и прозрачно управление на публичните средства за изпълнение на задължителни общински дейности като сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на местата за обществено ползване, зимно поддържане на общинските пътища и други комунални дейности. До този момент тези дейности са финансирани от събраната такса смет, от целеви средства от държавния бюджет и дофинансирани с общински средства.

„Изпълняването на тези услуги от външни доставчици неминуемо води до оскъпяване на услугите, по-високи разходи за осигуряването им, занижен контрол и некачествено изпълнение. Със създаването на такова специализирано звено Общината ще има пълен контрол върху организацията, изпълнението и качеството на извършваните дейности. През последните години наблюдаваме, че много общини се отказват от услугите на фирми и създават собствени благоустройствени и комунални стопанства. Практиката показва, че общините, имащи собствено БКС трайно са решили проблемите си с чистотата и поддържането на обществените си пространства и ефективно използват публичния финансов ресурс“, заяви кметът на Община Етрополе.

Инж. Владимир Александров отхвърли опасенията на Димитър Димитров, че новото предприятие ще застраши съществуването на общинската фирма МИР-И ЕООД, която е със социална насоченост и подсигурява работа на  трудоустроени лица, като разясни, че двете фирми взаимно ще се допълват в дейностите по почистването и озеленяването.

Предложението бе прието с 9 гласа – осем на съветници от МК  „БСП за България“ (Коалиция „БСП за България“, „Правото“) и един на Николай Иванов от ПП „ГЕРБ“. Против създаването на общинско предприятие БКС гласуваха седем общински съветника от МК „Коалиция Левицата!“ (ПП „ЗС Александър Стамболийски“), а двама от същата коалиция се въздържаха.

Започна почистването на нерегламентирани сметища

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button