На хоратаТревоги

Язовир „Етрополе“ се нуждае от спешен ремонт

Водоемът, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, е от първостепенна важност в борбата с горските пожари

По сигнал на граждани от 22.03.2024 г. „Напоителни системи ЕАД-Клон София“ организира комисия за спешна проверка на сигурността на язовир „Етрополе“. Живеещи наоколо етрополци са забелязали теч по въздушния откос на водоема. „Напоителни системи ЕАД-Клон София“ предприема незабавни мерки за източването на язовира до достигане на мъртвия обем.

В писмо от собственика на съоръжението – „Напоителни системи ЕАД-Клон София“, до „Напоителни системи“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Община Етрополе се казва: „На 23.03.2024 г. отидохме на извънредна проверка и констатирахме наличието на теч, видим в зоната на основния изпускател (ОИ), между изходната шахта и средата на язовирната стена. Веднага се предприе понижаване на нивото, съгласно изискванията за бавно понижение, като се отвори шибъра на ОИ с цел достигане на мъртъв обем на язовира и преустановяване на теча. Язовирната стена се следи непрекъснато за изменения в състоянието. Такива засега не са констатирани. Към момента, предвид намаленото водно ниво във водохранилището, течът е с намалена интензивност.“

Язовирът е в експлоатация от 1965 г. Той е с височина на стената 22 м и общ обем – 105 хил. куб. м. Според етрополци е бил източван не повече от два пъти от създаването му. Местни рибари твърдят, че се е задръстил от наносите на тинята и че заради пролетното пълноводие трябва редовно да се изпуска. Тази година, когато водолази, организирани от собственика на съоръжението, идват на спешна проверка, забелязват, че нещо се е запушило. Предпазната решетка е била в лошо състояние и от голямото налягане започва да тече вода между стената и тръбата за източване. Преценката на експертите е, че има опасност да се скъса стената и се предприемат незабавни мерки за източването на язовира до мъртвия му обем, за да се предотврати евентуално наводнение.

След повторна проверка от комисия на техническото и експлоатационно състояние на язовира и съоръженията към него през април се установява, че водното ниво трябва да се поддържа на най-ниско работно ниво до извършване на ремонт на язовира или до ликвидацията му.

„Съгласно заповед на областния управител на Софийска област бях извикан да присъствам по време на извършване на технически преглед от междуведомствена комисия, която да установи състоянието на язовир „Етрополе“. Като представител на Община Етрополе имах право само да наблюдавам. По време на проверката стана ясно, че язовирът има нужда от спешен основен ремонт, в противен случай ще бъде ликвидиран“ – казва Иван Цветков, главен специалист по отбранително-организационна подготовка, управление при кризи и гражданска защита в Община Етрополе. Той допълни, че язовирът е от съществена важност за борбата с горските пожари, които се случват в летата, особено при високи температури. Най-близките язовири, от които може да се вземе вода за гасенето им, са „Правец“ и „Осиковица“. 

„За жалост, от Община Етрополе не зависи вземането на решението за съдбата на съоръжението. Собственик на язовира и оператор на язовирната стена е „Напоителни системи“ ЕАД и само то има законово право да извършва ремонтни дейности. Тяхна е и отговорността за бъдещето на така значимия за общината ни язовир“, сподели още експертът от общинската администрация.

Текст: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button