Общината

Само с пречиствателна станция ще се реши проблемът с питейната вода

Качеството на питейната вода в Етрополе вълнува гражданите от десетилетия. За съжаление, след почти всеки проливен дъжд в чешмите потича буквално кал. Не са редки и случаите на повредени перални машини и бойлери.

Всичко това поражда сериозно недоволство сред жителите на града. Подават се жалби до компетентните служби. Прявят репортажи по въпроса. Всичко с цел да бъде привлечено вниманието на институциите и проблемът с лошото качество на питейната вода да бъде решен. В социалните мрежи от години може де се видят оплаквания на хора и техни снимки на калната вода, която тече от чешмите. Последните засега снимки с кална вода от чешмите на домакинствата са от юли. Това са малка част от мненията на хората.

Водата, която тече от чешмите в Етрополе през юли. Твърди се, че причината е авария. Сн. Петя Генчева

„С това ли да изкъпя децата си или да им сготвя?“. „Как може да нямаме нормално функционираща пречиствателна станция? Мисля, че е крайно време официалните власти в нашия град, както и представител на ВиК да направят събрание в читалищния салон конкретно по тази тема и да се изправят лице в лице с хората…“

Състоянието на водопроводната мрежа и качеството на водата

Питейната вода на Етрополе постъпва във водопроводната мрежа от няколко открити речни водохващания. Основните са „Кози дол“, „Влайковица“ и „Драгостин“. Тези води по гравитачен път постъпват в резервоарите над града. Оттам по водопроводната мрежа достигат до всяко едно домакинство. В местността „Баш Самоков“ се намира хлораторна станция, където водите се дезинфекцират. Допълнително при необходимост се доставят и води от извор „Поповец“, чрез помпена станция.

Снимка: Василка Цветкова

Водопроводната мрежа се поддържа от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, което е дружество със 100% държавна собственост. Дейността се извършва на база сключен договор между дружеството и Асоциацията по ВиК за обособена територия Софийска област. Собствеността на активите е разпределена между Община Етрополе и ВиК дружеството.

През последните 10 години Община Етрополе чрез различни програми, най-вече от европейските фондове, е реализирала проекти за подмяна на водопроводната мрежа, което има отношение към поддръжката ѝ – по-малко аварии, по-малко загуби на вода и т.н.

По данни, заложени в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, водопроводната мрежа на град Етрополе е подменена на 80 %. През септември на страницата на общината в социалните мрежи бе обявено, че кметът на общината е подписал споразумение с МРРБ за ремонт на клонове от водопроводната мрежа на града. С изпълнението на предвидените ремонтни дейности, водопроводната мрежа на гр. Етрополе ще бъде подменена на 99 %.

Съгласно данни, публикувани от ВиК оператора, отново в цитирания бизнес план, качеството на питейната вода е много добро, като през 2020 г. са направени 2604 бр. анализи за качеството на водата. От направените проби 100% от тях отговарят на нормативните изисквания. Тези резултати, разбира се, отчитат качеството на питейната вода при нормални условия.

Не така стоят нещата при обилни валежи например. Съвсем пресен е споменът на етрополци от наводненията в Етрополе през месец юни т.г., когато в продължение на няколко дни водата във водопроводната мрежа бе обявена като негодна за консумация. Това е само един илюстративен пример за това, че без да бъде пречиствана, постъпващата във водопроводната мрежа вода ще бъде негодна за употреба.

За експертите е ясно, че проблемът с калната вода на град Етрополе няма да бъде решен, ако не бъде изградена пречиствателна станция за питейни води

Изграждането на пречиствателната станция за питейни води на Етрополе е сага, която продължава повече от 30 години. Началото на ПСОВ е поставено през 80-те години на миналия век. Достроявана в началото на настоящия, днес тя стои недостроена и се руши. След 2016 г. е обявено, че ще започват прединвестиционни проучвания за изграждане на пречиствателна станция за питейни води и нови водохващания.

Важният въпрос е възможно ли е станцията да бъде построена по първоначалния замисъл. Предвид обстоятелствата към момента, очевидно не.

Разбира се, изграждането на пречиствателна станция е важен приоритет за ръководството на общината. В Плана за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021 – 2027 г. е заложено като приоритет „Рехабилитация на Пречиствателна станция за питейни води – гр. Етрополе“. Сумата предвидена за това е 10 000 000 лв. г. Големи надежди за осигуряване на финансови средства за построяване на станцията се възлагат на проектите, финансирани по ОП „Околна среда“.

През програмата, средства ще бъдат осигурени за бъдещите реконструкции и изграждане на нови ВК мрежи и съоръжения на територията на цялата Софийска област. За целта следва да бъдат разработени Регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация (РПИП) на Софийска област. Проучванията са възложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на „Тракийска вода 2020“ ДЗЗД и по договор следва окончателните доклади да са предадени през месец април тази година. За съжаление, предвид етапа на проекта и стъпките през които следва да се преминат в бъдеще, може да се предположи, че следващите пет години няма да започне строителство на пречиствателната станция със средства, осигурени от фондовете на ЕС.

В крайна сметка от отлагане изграждането на пречиствателна станция за питейните води за неясно кое бъдеще – близко или далечно, ще страдат жителите и гостите на гр. Етрополе.

Текст: ПЕТЪР ПЕТРОВ

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button