Бизнесът

Инж. Костадин Найденов: Рудник „Елаците“ е на високо техническо и технологично ниво

  • Милиони се дават за опазване и възстановяване на околната среда

  • Няма нищо вярно в тиражираните слухове, че бъдещо удължаване на живота на рудника ще засегне вододайната зона на града

Инж. Костадин Найденов е минен инженер. Преди да постъпи на работя в Елаците-Мед, е работил и е бил директор в няколко фирми в България и в чужбина. От 2003 до 2015 г. е бил директор на Рудодобивен комплекс, а след това и генерален директор „Производство“ на Елаците-Мед АД.  След пенсионирането си продължава дейността си като експерт в Група ГЕОТЕХМИН.

Инж. Найденов, какви са постиженията за развитието на рудника след приватизацията, с колко беше удължен живота му?

– Рудникът като държавна мина трябваше да спре да работи през 2007 г., сега знаете, хоризонтът му е до 2031 г. Благодарение на екипа под ръководството на проф. дтн инж. Цоло Вутов ресурсите и  запасите бяха увеличени почти два пъти и половина. А заедно с това, расте и жизненият стандарт на хората в етрополския край, тъй като в момента над 800 души от общината работят именно в Рудодобивния комплекс.

Има няколко общопознати факта. След приватизацията на компанията рудник „Елаците“ не само удължи своя жизнен път, но и се превърна в сложно инженерно съоръжение, което е на върхово техническо и технологично ниво, той е точно такъв рудник, каквито са повечето световни рудници. Дават се милиони за опазване на околната среда. Само един пример, докато бях директор на Рудодобивния комплекс, заедно с Държавно горско стопанство – Етрополе ежегодно се засаждаха около 20 000 бройки фиданки за рекултивация на терени, които вече не се използват. Служители на горското стопанство участваха в засаждането и отглеждането на фиданки. Тук трябва да споменем и добрата ни взаимна работа с Лесотехническия институт, който направи сериозни научни изследвания за влиянието на добива върху околната среда и съответно – за подходящите дървесни видове, които могат да растат на технически рекултивираните участъци, за да се върнат по-бързо до естествения им вид. Тази дейност и в момента продължава.

Милиони левове се дават за опазване на водите. Рудникът разполага с две пречиствателни станции в момента, които осигуряват пречистването на водите до норма, по-добра от пределно-допустимите норми за отпадъчните води. Третата пречиствателна станция е в процес на изграждане. Но за жалост, съоръженията стоят в складовете, а площадката за пречиствателната станция не се строи, защото се бавят необходимите разрешителни за това.

Чувам слухове, че рудник „Елаците“ едва ли не щял да се превърне в езеро. Категорично не е вярно. Под рудника има дренажи системи, които не позволяват това. Направени са много научни изследвания от ХТМУ, от БАН, от проф. д-р Алексей Бендерев. Доказа се, че когато водата няма траен контакт с рудното тяло, тя излиза от рудника почти чиста, т.е. трябва да има престой на водата 3,4 дни, за да промени своя химичен състав. Второ, водата, която е в тези дренажи, се почиства на момента, а новата пречиствателна станция е така проектирана, че ще улавя всички води дори при 100-годишна вълна. Направени бяха около 15 – 16 км подземни изработки, които събират всички води от рудника и т.н. и те се използват като оборотни.

Относно пробивно-взривните работи на „Елаците“. Елаците-Мед са високотехнологична фирма. За извършването на минните експлозии се използва най-модерната техника в света. Примерно емулсионните взривни вещества са с отрицателен кислороден баланс. Това означава, че те на практика не отделят големи количества вредни емиисии. Второ, за инициирането на взривовете се използват електронни детонатори, които се програмират на място в рудника. Запрашаването е минимално. Сеизмична дейност дори в охраняемата зона е 60 – 70 пъти по-малка, отколкото ако се използват стари технологии.

– Има слухове също, че взривяванията се усещали в чак района на с. Бойковец…

Абсурд. За всяко едно взривяване следим тези показатели. Имаме много чувствителни и съвременни сеизмографи за измерване на сеизмичната дейност след извършване на взривовете на разстояние 10, 15 и дори 25 м. от взривното поле. Изискуемата зона за охраняване е минимум 400 м. Ние мерим сеизмика на 20 м. и тя там е в допустими граници. Извън рудника няма как да усетиш, че има взривяване.

– Още един въпрос, свързан с разпространявани слухове по време на предизборната кампания. Има ли начин фини прахови частици да се разпространят до близки райони?

Има научни изследвания, че замърсяване, от гледна точка на прах, в околността няма. Не е възможно да се разпръсне. Взривяванията са процес, който може да се управлява, без да се замърсяват водите и въздуха. Няма и никакъв уран и радиации, каквито слухове някой разпространява. Има броячи, монтирани на сградата на общината, и на сградата на управлението на рудника. Там си пише всичко. Радиацията е много под допустимите норми.

– Защо трябва и трябва ли да продължи да съществува Елаците-Мед до 2041 година?

Градчетата в райони с рудодобив процъфтяват благодарение на минната индустрия. Става въпрос за прехраната не само на работниците, но и на техните семейства. Става въпрос и за малките предприятия, които участват във веригата на доставки. Това се отнася за всички населени места, които са в близост до тежката промишленост. Преди време работих на друго място и мината затвори, след един месец това спря дейност и кооперативният пазар. В света има много такива случаи. Когато приключи дейността на мините, градчетата опустяват, хората нямат препитание. Който си мисли, че живот след мината ще има, да види какво се случва там, където са затворени мините. Аз съм го видял с очите си.

– Отново за спекулациите, евентуално разширение на дейността рудника можело да засегне вододайната зона „Влайковец“?

И това въобще не е вярно. Трябва да се има предвид, че във всички проекти, в които аз съм участвал, а аз съм участвал във всички, ние никога не сме и помисляли да засягаме тази зона. Това може да се твърди от хора, които са чули, че има разширение, но не знаят къде е. Нямам представа защо се пускат тези спекулации. Аз съм инженер, бизнесмен, не се занимавам с политика, като инженер знам какво да правя.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button