Общината

Новото общинско ръководство наследи немалък дълг

За футбол и волейбол през 2023 г. са били дадени с над 101, 6 хил. лв. повече, отколкото общо за здравеопазване и образование

В началото на 2024 г. Община Етрополе публикува на официалната си страница информация за финансовото състояние на общината към 31.12.2023 г. От изнесената справка става ясно, че новата общинска управа е изправена пред предизвикателството за погасяване на финансови задължения в немалък размер:  към Фонд „ФЛАГ“ – 1 822 625 лв. от гласуваните от ОбС – Етрополе на 20.07.2023 г.  3 703 000 лв.; задължения към РИОСВ по чл.60 и 64 от ЗУО – 1 520 000 лв. и към фирми и второстепенни разпоредители – 434 542 лв.

Дългът на общините е регламентиран в Закона за общинския дълг и се вписва в публичен регистър към МФ на тримесечие. Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон, съставляват общински дълг и са задължение на общината. Според последните засега публични данни,  генерирани на 10.11.2023 г., дългът на Община Етрополе към 30.09.2023 г. е бил 1 711 593 лв. За сравнение, пет общини от Софийска област – Чавдар, Челопеч, Годеч, Горна Малина и Долна баня нямат общински дълг към тази дата. Най-големият общински дълг в Софийска област е на Община Пирдоп – 4 353 605 лв.

От справката на Община Етрополе се вижда, че през 2023 г. бившият кмет, който по закон е първостепенен разпоредител с общинския бюджет, е дал приоритет на спорта пред образованието и здравеопазването. За спорт през 2023 г. Община Етрополе е изплатила с 50 067 лв. повече от предвидените средства, а за образование и здравеопазване – общо с 187 278 лв. по-малко. За образование през 2023 г. са били предвидени в бюджета 574 711 лв., като от тях са изплатени 462 433 лв. За здравеопазване Община Етрополе е заложила в бюджета си 450 000 лв. на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе, като от тях са изплатени 375 000 лв. За футболния отбор през 2023 г. са били похарчени 728 507 лв. при заложени 700 000 лв., за волейболния клуб – 189 710 лв. – при предвидени 171 000 лв. Общината е отпуснала 20 850 лв. за спортния клуб по борба.

Община Етрополе е спечелила 7 проекта на обща стойност 7 046 275 лв., като от държавния бюджет за 2024 г. за осъществяването им ще бъдат отпуснати 5 814 109 лв. Средства в  размер на1 036 000 лв. трябва да бъдат осигурени от общината за съфинансиране. Проектите са свързани с въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Звънче“, ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Преобладават проектите за енергийна ефективност, финансирани по Национален план за възстановяване и устойчивост: устойчиво енергийно обновяване на Спортна зала №1 „Чавдар“, на сградата на Спортна зала №2 „Стоян Николов“, на сградата на НЧ „Тодор Пеев – 1871“, на общинска административна сграда бул. „Руски“ № 88“ и на многофамилна жилищна сграда в кв. 90, бул. „Руски“ № 100.

Спечелен е проект за изграждането на нови спортни площадки за волейбол и баскетбол в двора на СУ „Христо Ясенов“, който се финансира от Министерство на образованието по „Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища“.

Община Етрополе има още 5 подадени проекта, които са в процес на оценка.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button