ИнтервюТоп новина

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД: С над 20% увеличихме средствата за заплати през 2022 – 2023 г.

  • Изграждаме трета пречиствателна станция, предвиждаме да пуснем в експлоатация почивна база „Кокалско“, както и лятното кино

 Гн Драганов, факт е, че рудодобивът дава възможност за развитие на регионите. Как ще определите в цифри приноса на Елаците-Мед АД за социално-икономическото развитие на община Етрополе?

Елаците-Мед е компания, която е успяла да се запази във времена на несигурност и в момента е сред водещите индустриални предприятия в страната. Благодарение на дългогодишната си и успешна история, работните места, високите доходи на нашите работници и служители и направените инвестиции, компанията има устойчив принос за качеството на живот в общините, на чиито територия работи.

Ако трябва да кажа какъв е този принос в цифри, конкретно за община Етрополе за 2022 г. 67% от собствените приходи на общината са от плащания от Елаците-Мед.

Дружеството е най-големият работодател на територията на Средногорието и община Етрополе и допринася в значителна степен за осигуряването на поминъка на голяма част от семействата. Компанията е социално ориентирана и съумява да запази заетостта паралелно с внедряването на нови технологии и автоматизацията. В Рудодобивния комплекс в Етрополе осигуряваме работа на над 800 граждани на общината.

  • Средната брутна работна заплата на работещите в Рудодобивен комплекс е 3 пъти по-висока от средната в Етрополе

Ежегодно, в допълнение на концесионните такси, Елаците-Мед предоставя дарение на Община Етрополе. За последните две години размерът на дарението е малко над 2,1 млн. лв. Ръководството на общината решава за какво се използват тези средства.

Тези средства са извън даренията по Благотворителна програма „Българските добродетели“, по която Елаците-Мед, заедно с Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг, финансират обществено значими проекти на територията на Община Етрополе. Сред тях през последните години са нова парна инсталация и ремонт на басейните в СУ „Христо Ясенов“, ремонт и  енергийна ефективност в ПГ „Тодор Пеев“, инвестиция в модерен рентгенов апарат за МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“. Това е само част от подкрепата, която оказваме в Етрополе. По други наши програми дружеството подкрепя благородни каузи на представители на местната общност, каквато например бе идеята на директорката и екипа на ДГ „Звънче” за солна стая за децата, създадена със средства на компанията. Подпомагаме наши работници и служители, както и организации на територията на общината, оказваме помощ при бедствия.

В навечерието сме на традиционния Ден на миньора. Въпросът, който вероятно най-вече интересува работещите в бранша, в частност в Елаците-Мед, са техните доходи.  Какви са те спрямо доходите в други икономически сектори?

Минималната заплата в минерално-суровинната индустрия е договорена на 1092 лв. с подписания през април отраслов колективен трудов договор между Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати. Минималното възнаграждение е с 40% по-високо от това в България и нарежда отрасъла на четвърто място сред останалите икономически сектори по ниво на заплати.

  • Компанията е социално отговорна и винаги сме били готови за обсъждане на предложения от кмета за развитието на Етрополе

Конкретно в Елаците-Мед средствата за работна заплата се увеличават всяка година. През 2022 г. те са повишени с 13.1%, а през 2023 г., след преговори със синдикатите – с над 7%. Следващите преговори със синдикатите са през септември, като отново ще обсъждаме възможността за повишение на доходите на нашите служители.

Компанията се е присъединила към браншовия колективен трудов договор, което гарантира, че минималната работна заплата при нас е с 40% по-висока от минималната за страната. А средната в Елаците-Мед е с 50% над средната в България. Средната брутна работна заплата на работещите в Рудодобивния комплекс на Елаците-Мед е 2.3 пъти по-висока от средната на заетите на територията на община Етрополе, без да включват заетите в нашата компания. Върху основното си месечно възнаграждение всеки месец работниците и служителите получават 25% допълнително възнаграждение. По отношение на формирането на работната заплата Елаците-Мед изпълнява всички изисквания на трудовото законодателство в България. Имаме и един от най-големите социални пакети.Чрез него работещите получават средства за Коледа, Великден, за лятна почивка и за професионалния празник Деня на миньора.

Някои хора казват: Получавам чисто X. Какво значение има, че работодателят ме осигурява на пълните осигуровки. Какво ще кажете на тези хора?

 Нека да попитат хората, които са се пенсионирали в Елаците-Мед, а и в други минни компании, за размера на пенсиите им. Работниците в основното производство в Елаците-Мед, които са в първа и втора категория, получават пенсии в размер от над 2000 лв.

Заплащането на осигуровки върху реалните заплати осигурява много по-добър живот след пенсиониране.

Колко тежък е трудът на миньора?

Аз работя в Елаците-Мед от 1982 г. и оттогава досега съм наблюдавал развитието на технологиите и условията на труд. Спомням си първите години, следващите и сегашните. Има коренна промяна в условията на труд, които се осигуряват за хората. Големите инвестиции в технологии и съвременна техника значително промениха условията, в които работят хората в Елаците-Мед. Ние предлагаме добри условия и се стремим непрекъснато да ги подобряваме. Когато говорим за социална отговорност, трябва да се имат предвид и всички инвестиции, които правим. Те са в размер на десетки милиони всяка година за технологично обновление, здраве и безопасност, околна среда. Защо това е важно за хората? Защото по този начин се постига не само по-висока производителност и рентабилност. Това дава възможност на хората да работят по-спокойно и в по-добра среда.

Говорим за устойчивост – една все по-значима за обществото тема. Рекултивацията, за която в. Етрополе за хората наскоро писа, е един от проектите за опазване на околната среда. Развивате проекти за добив на чиста енергия от фотоволтаици.

– Какви мерки предприемате за намаляване на въздействието върху реките, например върху р. Малък Искър?

Гражданите на Етрополе си спомнят състоянието на реката, а и на околната среда в района преди, когато дружеството беше държавно. След приватизацията имаме няколко програми, с които управляваме водите, почвите и въздуха в района на дейността на дружеството. В река Малък Искър в района на Етрополе има риба. Децата ловят риба. Има един проблем, който предстои да решим. Това са периодичните замътнявания на реката, без това да влошава параметрите – pH, киселинност и съдържание на тежки метали. Затова сме предприели изграждане на трета пречиствателна станция, чийто пуск се очаква през 2024 г. Непрекъснатият мониторинг, който се осъществява от държавните институции, не показва превишение на нормите във въздуха, почвите и водите в района на дружеството. Тази информация е достъпна за всеки.

Правите ли достатъчно като дружество за Етрополе? Може ли повече?

До момента сме удовлетворявали постъпилите писмени искания от Община Етрополе чрез Благотворителна програма „Българските добродетели”. Изготвяме проект за реновиране на почивна база „Кокалско“. Ние  всяка година предоставяме допълнителни средства на общината с договор да дарение. Би следвало общинското ръководство, съгласно условията на договора за дарение, да ги използва за подобряване условията на живот на гражданите на Етрополе.

Въпреки че съгласно договора за дарение кметът на Община Етрополе трябва да дава всяка година отчет на дарителя за какво са изразходвани тези средства, за последните осем години такъв отчет не сме получили, а става въпрос за милиони левове.

Компанията е социално отговорна и винаги сме били готови за обсъждане на предложения от кмета за развитието на Етрополе.

Какво ще направите за Етрополе в близките години?

Работим за осигуряване на продължителна заетост на хората в компанията, т.е. увеличаване продължителността на дейността на дружеството. Освен грижите за подобряване на състоянието на водите в р. Малък Искър, предвиждаме да пуснем в експлоатация почивна база „Кокалско“, както и лятното кино, което се изгражда в момента. Ще продължим да обсъждаме с ръководството на общината дейности, които биха подобрили качеството на живот на местното население, и които ние бихме финансирали.

В духа на празника, какво ще пожелаете на работещите в дружеството и на всички пенсионирани Ваши колеги?

Празникът на миньора е денят на нашия труд и повече да се гордеем, че имаме възможност да работим в една от водещите компании в България. На всички настоящи и бивши служители на Елаците-Мед, пожелавам най-вече да бъдат здрави и да има благоденствие в домовете им!

 

КОЙ Е ТОЙ

Инж. Драгомир Драганов e изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. Дружеството е част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН и е една от най-големите минни компании в България. Инж. Драганов допринася за устойчивото ѝ и технологично развитие. Той има над 40-годишен опит в минната индустрия и геоложките проучвания включващи оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми; предпроектни проучвания; проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск.

Инж. Драганов е председател на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара, член на Управителния съвет на КРИБ и асоцииран член на Балканския минен конгрес. Носител е на редица отличия за ценен принос към минното дело.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button