БизнесътОбщината

Елаците-Мед и общините – партньорство за хората

По случай Деня на миньора се обърнахме към кметовете на общините, на чиято територия е концесионната площ на Елаците-Мед АД – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица.

Зададохме им два въпроса:

  1. Кои са най-важните проекти във Вашата община, реализирани с подкрепата на Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН?

  2. Какъв е приносът на Елаците-Мед за социално-икономическото развитие на общината?

Ето какво отговориха кметовете:

Димитър Димитров, кмет на Община Етрополе:

Трябва да бъдат още по-ангажирани за развитието на общината

1. През 2020 г. между  ръководството на Община Етрополе и няколко дружества от Група ГЕОТЕХМИН бе подписано Рамково споразумение за подпомагане и реализация на съвместни проекти, чрез което бяха реализирани следните дейности:

– Подмяна на отоплителната система на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе

– Ремонт на физкултурния салон на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе

– Ремонт на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – гр. Етрополе

– Строително-монтажни работи за ремонтиране и реновиране на закритите басейни на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе

– Изпълнение на проект за енергийна ефективност на ПГ „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе

  • Закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе.

2. Елаците-Мед АД и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН са най-големите работодатели на територията на Етрополе и като такива смятам, че трябва да бъдат още по-ангажирани и по-активни относно развитието на общината във всички обществено значими направления.

Цветанка Йотина, кмет на Община Мирково:

Реализираме заедно социално значими проекти

1. Взаимоотношенията на Община Мирково с ГЕОТЕХМИН и Елаците-Мед са много добри. Заедно с тях решаваме въпроси, които водят до положителни резултати. Всичко това се прави в името на хората.

През 2020 г. подписахме рамков договор с Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД за финансиране и подпомагане от дружествата на проекти по Благотворителна програма „Българските добродетели“. Бяха реализирани редица социални проекти. На общината бяха дарени автомобили за извозване на сметта и за доставка на храна по домовете на хората.

Оценяваме подкрепата на дружествата за най-малките ни жители. С техни средства бе основно реконструирана детската градина в Мирково и бяха изградени няколко детски площадки в населените места в общината.

С помощта на тези компании изграждаме важни инфраструктурни обекти. Например асфалтирането и водопровода в село Смолско. В село Бенковски предстои да стартираме канализацията и асфалтиране на улиците. В Мирково и Бенковски бе монтирано ново улично осветление с LED тела.

Голям обект, финансиран от Елаците-Мед, е музеят в Мирково, който в скоро време предстои да бъде завършен. Също така те съдействат за изработката на знака на Мирково, който ще бъде поставен в централната част на селото.

2. Големите предприятия Елаците-Мед, Аурубис България и Дънди Прешъс Металс са определящи за социално-икономическото развитие на целия район на Средногорието. В тях работят много местни хора. Например  в Обогатителния комплекс в Мирково се трудят над 210 души от нашата община. Също така голям брой малки фирми са ангажирани в доставките на различни видове услуги за Елаците-Мед. Всичко това води до поддържане на добро ниво на социално-икономическо развитие на района и по-висок стандарт на живот на жителите.

За нас също така е от голямо значение концесионната такса, която получаваме. Това ни дава възможност да увеличим собствените си приходи, което ни позволява да финансираме дейностите по образование, култура и др.

Искам да честитя Деня на миньора на всички работещи в тази сфера. Пожелавам да бъдат здрави и успешни, заедно със семействата си! Нека Бог да закриля всички нас!

Григор Даулов, кмет на Община Чавдар:

Инвестиции, които създават нови работни места

1. Трудно ми е да откроя най-важните проекти, които са реализирани в Община Чавдар с финансовата помощ на Геотехмин и Елаците-Мед, защото те са много и в различни посоки. Подкрепата се осъществява в резултат на подписан тригодишен договор между нас по програмата „Българските добродетели“. В началото на всяка година ОбД определя как ще се използват дарените ни средства.

Част от проектите са в сферата на туризма. Сред тях е големият ремонт, който направихме на хижа „Сакарджа“. Другият мащабен проект, който се реализира в момента с финансовото участие на Елаците-Мед, е обектът „Общински център за настаняване“. Той ще поеме част от туристическия поток в общината.

Второто направление са малките инфраструктурни проекти. С подкрепата на Група ГЕОТЕХМИН зарадвахме децата с няколко детски площадки. Скоро предстои изграждането на фитнес на открито. Това са обекти, чрез които се стремим да променим облика на Чавдар. Те допринасят за развитието на младежите и децата. Тези проекти ни помагат в усилията за подкрепа на младите семейства с деца в периферните райони, където те също да могат да прекарват смислено свободното си време.

Друга важна част от нашето сътрудничество са социалните проекти. В сферата на спорта, това е реконструкцията на спортния център. В образованието, подпомогнато бе изграждането на модерен компютърен кабинет, ремонт на училището и детската градина. В края на всяка учебна година учениците посещават „Зелено училище“, финансирано по „Българските добродетели“.

В областта на здравеопазването реконструирахме старо помещение в пощата и го превърнахме в здравен кабинет за провеждане на профилактични прегледи. С подкрепата на компаниите осъществяваме тези профилактични прегледи в продължение на три години. В момента кабинетът е медицинска лаборатория, където една от големите лаборатории в България извършва изследвания.

Много важен проект беше основният ремонт на църквата „Св. Архангел Михаил“. Направи се нова канализация и климатизация, обнови се фасадата.

Извън програмата „Българските добродетели“ също получаваме помощ от тези компании, например с тяхна помощ бе ремонтиран пътят за хижа „Сакарджа“.

2. В реализираните проекти преобладава социалният елемент, но чрез тяхното финансиране се дава възможност за предлагане от наша страна на по-пълноценна туристическа услуга. Така че тези инвестиции имат социално-икономическа насоченост. Откриват се нови работни места, например в новата лаборатория и в бъдеще в „Общинския център за настаняване“. Надявам се програмата да продължи и през следващите години.

Използвам случая да честитя Деня на миньора на всички служители от компаниите в Група ГЕОТЕХМИН. Пожелавам здраве, безаварийна и спокойна работа!

Инж. Стоян Генов, кмет на Община Златица:

Без подкрепата на Група ГЕОТЕХМИН не бихме се справили

1. Партньорството на Община Златица с компаниите от Група ГЕОТЕХМИН е с дълга история. В последните години ние развихме и надградихме това сътрудничество, чрез подписаното през 2021 г. партньорско споразумение между нас. В резултат на това изпълнихме ремонта и реконструкцията на ул. „Кашана”. Този проект включваше подмяна на 200 м водопровод, цялостно асфалтиране и изграждане на нови тротоари. В деня на откриването на обекта заедно с работници от Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг засадихме 59 дръвчета на тази улица. Това е част от инициативата „Нашето зелено утре” на четирите дружества от групата, в рамките на която бяха засадени стотици дръвчета в Златица.

Високо оценяваме помощта от Елаците-Мед, които със свои средства и работници боядисаха помещенията в Дневния център за деца и младежи с уреждания, изпълниха също основния ремонт на полицейския участък в Златица. Компанията достави и положи каменната фракция за терена на футболния стадион. От предприятието получаваме помощ с тежка техника, багери и булдозери при необходимост. Помагат ни и в ремонта на техниката в депото за отпадъци.

В село Петрич с финансиране от Елаците-Мед се подмени покрива на параклиса „Св. Архангел Михаил” и се изгради нов навес с безвъзмездния труд на жители от селото. Дейността на църквата „Свети Георги” в Златица бе подпомогната с лично дарение от проф. дтн инж. Цоло Вутов.

С дружествата Геострой и Геотрейдинг подписахме договор за дарение на детски съоръжения за детските градини и очакваме тяхната доставка.

Във връзка с доброто ни сътрудничество ние номинирахме Геотехмин на Националната среща на общините в България и те получиха наградата  „Партньор на общините“.

2. Приносът на Елаците-Мед в социално-икономическото развитие на общината се изразява в реализацията на проектите, които изброихме, в областта на инфраструктурата, озеленяването на града и др. Определено без тяхната финансова подкрепа ние не бихме се справили.

Компанията е партньор в дуалното обучение на ПГ „Златица”. Те инвестират в младото поколение и вече получават кадри от гимназията.

За бюджета на общината са важни и средствата, които постъпват от миннодобивната компания.

По повод Деня на миньора поздравявам голямото семейство на Група ГЕОТЕХМИН. Пожелавам много здраве и щастие! Успех на компанията в отговорната мисия да са един от икономическите стълбове на държавата. Надявам се да продължат да бъдат социално отговорни към общините.

Алекси Кесяков, кмет на Община Челопеч:

Елаците-Мед е наш сигурен и стабилен партньор

1. Когато говорим за проектите ни с Група ГЕОТЕХМИН и Елаците-Мед, според мен, перлата в короната е една много важна инвестиция за децата, която реализирахме в община Челопеч. Това е изграждането на шест детски площадки, които отговарят на най-съвременните изисквания. Избрахме подходящи места и мисля, че доста добре се получи. Факт е, че те са направени много качествено, ползват се от нашите деца и от малките гости на селото. Всичко това се случи благодарение на добрите проекти и на дарените ни финансови средства от тези компании.

Друг важен проект, реализиран по инициативата „Нашето зелено утре“, част от програмата „Българските добродетели“ и насочен към най-малките жители, е засаждането на овощна градина. В инициативата участваха ученици от нашето училище, служители на Група ГЕОТЕХМИН и от общинската администрация. Всяко дете засади свое дърво, което е надписано и за което ще се грижи през годините. Направихме това мероприятие с идеята да научим децата на труд, дисциплина и обич към природата. Така, когато пораснат, ще имат по-различен поглед върху най-фундаменталните ценности на човешкия живот.

През последните години сме реализирали редица други проекти в училището и детската градина. С тяхната финансова подкрепа е закупено специализирано оборудване за тези заведения.

Много ценни за социално слабите хора от общината са получените хранителни продукти от Елаците-Мед. Това е човещина, която рядко се среща, за което благодарим.

Друг благороден жест е извършеният ремонт на пътя до хижа „Мургана“. Те участваха не само с финансови средства, но също с хора и тежка техника. Благодарение на това хижата е достъпна с леки автомобили.

През миналата година компанията се включи в почистването на дъното на язовир „Качулка“, което е много важно за туристите и земеделците. С осигурената от тях тежка техника успяхме да изгребем наносите и да увеличим полезния обем на язовира, което е полезно за намеренията ни за бъдещи проекти.

2. Елаците-Мед е много важен партньор на община Челопеч. В най-тежките моменти винаги можем да разчитаме на тях и знаем, че никога няма да ни откажат. Това е много ценно за нас, защото ни дава сигурност. Общината многократно е получавала дарения от Елаците-Мед за различни проекти и инициативи. Когато сме се обърнали за помощ, никога не са ни отказали.

Компанията е стабилен партньор. Те са като по-големия брат, който ти дава сигурността да се справяш сам, но ако срещнеш трудности, ще помогне.

Освен сигурността, която имаме в резултат на тяхната подкрепа, важно е да отбележим, че немалка част от населението на Челопеч работи в Елаците-Мед. Те получават заплата днес, но също са спокойни и за утрешния ден. В резултат хората могат да си планират живота. Това в последно време в България е голям проблем. Този факт влияе и на общинската администрация. Ние можем да концентрираме нашите усилия върху бъдещи проекти, а не върху решаване на проблеми на социално слаби хора и безработни. А благодарение на големите предприятия и в частност на Елаците-Мед, безработицата в община Челопеч е почти нулева.

Аз като бивш миньор съм пряко свързан с дейността на Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН. Миньорският труд е един от най-отговорните в света и фундамента на всяка една индустрия. Във връзка с Деня на миньора поздравям всички колеги от Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН. Пожелавам здраве, икономически успех и да бъдат все така сплотена гилдия.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button