На хоратаТоп новина

Добрата новина: няма сериозни щети от наводнението

Лошата: очакват ни по-чести и по-екстремни събития

Капацитетът на водната инфраструктура, непочистени речни корита и нерегламентирани мостове са сред причините за щетите от наводнението.

След 14 юни, когато в Етрополе бе обявено частично бедствено положение, за пореден път си задаваме въпроса какви са причините за наводнението и доколко сме подготвени да се справяме в такава критична ситуация. Според учените климатичните промени до голяма степен допринасят за появата на екстремни природни явления, като наводненията са едни от най-разрушителните.

Повишаването на температурата води до затопляне на атмосферата и създава специфични условия за увеличаване на капацитета за задържане на вода. Тези процеси водят до по-честата поява на интензивни дъждове, особено в планинските райони.

Несъмнено интензивни валежи в количества над 70 л/м2, в съчетание с географските характеристики на община Етрополе, са основните причини за наводнения. Наред с това състоянието и капацитета на водната инфраструктура, непочистени речни корита и нерегламентираното изграждане на мостови съоръжения са сред причините за щети. Според някои експерти и НПО силата на водната стихия в хълмисти и планински райони е свързана и с обезлесяването заради сечта.

В рамките на населените места отговорността за поддържане на водната инфраструктура е на общинската администрация, в лицето на кмета. Справка от Профил на купувача в уеб страницата на Община Етрополе показва, че от последните наводнения през 2018 г. до момента Общината е възложила и изпълнила чрез обществени поръчки изграждане на брегоукрепителни и мостови съоръжения по р. Малък Искър, р. Ябланица и корекция на коритото на р. Стара Река в с. Лопян за над 2,6 млн. лв.

Последната възложена поръчка е от тази година: СМР на: „Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на р. Малък Искър, гр. Етрополе, в определен авариен участък“, срещу кв. 229 по плана на гр. Етрополе“.

Всяка година в общинския бюджет се залагат средства за почистване на речни корита.

По програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия през 2019 г. е изградена система за ранно предупреждение от наводнения, чрез която в реално време се наблюдават нивата на реките в Етрополе. След голямото наводнение през 2018 г. общината е получила 1 млн. за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи. Започва се от най-уязвимите места. Средствата не са достатъчни.

Част от пострадалите от Етрополе, с които екип на в. „Етрополе за хората“ разговаря, споделят, че са били засегнати и при предишни наводнения. От разказите им става ясно, че водата навлиза през уличната мрежа поради силно стеснени участъци, в които реката излиза от коритото си или че е нужно изграждането на диги около местата с най-висок риск от преливане.

Безспорно климатът се променя и трябва да се адаптираме към екстремните му прояви, т.е. трябва да се научим да живеем в условия на наводнения, рискове от свлачища, горски пожари и засушаване. Адаптацията следва да е на всички нива в държавни и общински институции, частния сектор, гражданското общество. Общинската администрация трябва да изготви планове и програма от мерки с превантивна цел, чрез които рисковете от наводнения да се сведат до минимум. Всички трябва да смекчим въглеродния си отпечатък и да постигнем по-висока устойчивост за нашата инфраструктура.

Гражданите трябва да се замислят за енергийната ефективност на домовете си (изгарянето на дървесина и отоплението с въглища допринасят за замърсяването на въздуха), както и къде изхвърлят ненужните вещи – на определените за това места или в най-близкото дере. Основният въпрос не е дали, а как да бъдем подготвени за последствията от климатичните промени, които ни очакват. Колкото по-рано, толкова по-добре!

Хората благодарят на Геотехмин за подкрепата.

Хората благодарят на Геотехмин за подкрепата след наводнението

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button