Бизнесът

Проф. дтн инж. Вутов – индустриалец, учен и общественик

Той е почетен гражданин на Община Етрополе

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е роден през 1949 г. в гр. София, но съдбата му е неразривно свързана с Етрополе. Веднага след дипломирането си като минен маркшайдер от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, младият инженер започва работа по разпределение в МОК „Елаците” и живее скромно в етрополското общежитие. Началниците бързо оценяват качествата му като специалист, умението на ръководи екипи и невероятната точност, с която върши работата си като маркшайдер на сложни обекти.  И той постепенно се издига – става главен маркшайдер, главен инженер, заместник-директор по ПТВ в рудник „Елаците”, а след това спечелва конкурс за научен сътрудник в Научно-изследователския институт „Нипроруда”, където работи до 1990 г.

Междувременно придобива квалификация мениджър от Висша международна школа по маркетинг и мениджмънт към Българо-френския център „Марком” през 1976 г. и от  Българо-американски информационно-консултантски център по икономика и мениджмънт (1990 г.)

През 1990 г. става един от тримата съоснователи на дружеството за инженерингови и консултантски услуги в минната промишленост Геотехмин, негов зам.-управител, а от 1999 г. – и ръководител на индустриална група ГЕОТЕХМИН, в която към днешна дата работят около 4000 служители. Бил е председател на СД на Елаците-Мед АД, днес е председател на Надзорния съвет на дружеството.

През 2019 г., по повод 44-годишнината от основаването на МОК „Елаците“ и 20-годишнината от приватизацията на Елаците-Мед, проф. дтн инж. Цоло Вутов е удостоен със званието „Почетен гражданин на община Етрополе за изключителни заслуги за развитието на община Етрополе“.

За модернизацията, иновациите, социалната политика на Елаците-Мед АД, което и до днес е най-големият работодател в община Етрополе и е свързано със съдбата на хиляди семейства, може да се пише много. Истината е, че ако той и неговият екип не бяха разработили и реализирали проектите за развитие на рудника до 2031 г., той трябваше да спре дейността си през 2006 г. и много хора щяха да загубят работата си. Развитието на един бизнес има много измерения. Проф. Вутов винаги е твърдял, че осигуряването на устойчиви възможности за заетост е в основата на фирмените усилия. И че всяко едно работно място е препитание, подкрепено семейство и сигурно бъдеще.

Инвестициите в Елаците-Мед след 1999 г. са над 1.3 млрд. лв. В компанията за закупени модерни машини, софтуери и е направено технологично обновление, което подобрява производителността, условията на труд, параметрите на околната среда, но едновременно с това – се запазват работните места. „Машините“ на „изяждат“ работните места. Това е така, защото проф. Вутов е професионалист, но и личност, за която човечността е сред най-големите ценности.

Той има редица образователни и научни степени – професор от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, почетен доктор на Солигорски институт по проблемите на спасяване на ресурсите с опитно производство, гр. Минск, доктор и професор по минни науки от Световен атестационен експертен комитет при Международния междуакадемически съюз, гр. Санкт Петербург и др. За специалистите у нас и в чужбина проф. дтн инж. Вутов е познат с неговите значителни научноизследователски и инженерни постижения в проучването и оптимизацията на рудници.

Като председател на  НТС по минно дело, геология и металургия, а днес негов почетен председател, проф. дтн Вутов допринася много за подкрепата на учените и развитието на сътрудничеството между бизнеса и науката. Активната му дейност в ръководството на ФНТС, БТПП, в Консултативния съвет на КРИБ и редица други, в това число международни организации, издигат авторитета на българската минна индустрия в чужбина.

През 2024 г. за своите заслуги и подкрепа проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със званието Доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет и с Отличителния знак на председателя на Българската академия на науките. Образованието и науката са един от приоритетите в корпоративната социална отговорност на Група ГЕОТЕХМИН, наред с щедрата благотворителната дейност в различни други области. Проф. дтн инж. Вутов е най-големият частен дарител за каузите на Българския червен кръст и е начело на дарителски програми, които създават траен резултат в областта на демографското, духовното развитие, образованието, културата, инфраструктурата. Ръководената от него Благотворителна програма „Българските добродетели“ и други инициативи оказват подкрепа за социално значими каузи за населението в общините на дейност, по тях се дават стипендии на студенти от инженерни специалности и талантливи ученици, подпомагат се пенсионери, хора в нужда и др.

Президентът Румен Радев връчи орден „Стара планина“ първа степен на проф. дтн инж. Цоло Вутов

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button