ИнтервюТоп новина

Приоритет №1 е пречиствателната станция за питейни води

Владимир Александров, кмет на Община Етрополе специално пред "Етрополе за хората"

  • Събрахме 26% неизплатени данъци от минали години, няма да се толерират данъчни хитреци
  •  Планираме да направим общинско предприятие за комунални дейности
  •  Очакваме спортни клубове да тренират на стадиона в града
– Г-н Александров, изминаха първите 100 дни от мандата Ви, какво предстои в следващите 100 дни?

В следващите 100 дни ще работим по задачите, които сме си поставили още по време на предизборната кампания. Приоритет №1 е изграждането на пречиствателна станция за питейни води. За жалост, процедурите са твърде сложни и всичко се случва много по-бавно, отколкото би ни се искало. За начало от областното ВиК трябва да подготвят данни за технико-икономическото задание, което да бъде съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и след това да се гласува от Общински съвет – Етрополе. Едва тогава може да  преминем към етапите на проектиране. Успоредно с това се извършва и мониторинг на качеството на питейната вода, който трябва да готов в рамките на 6 до 8 месеца. Дори всичко по процедурите да върви безпроблемно, изграждането на подобна пречиствателна станция отнема около 3 – 5 години. Има законови процедури.

Друг основен приоритет на управленския ни екип е създаването на общинско предприятие за комунални дейности. Предстои оценка на активите, която би следвало да получим от фирмата изпълнител на сметосъбирането в Община Етрополе. Целта ни е общината да придобие и да стане изцяло собственик на тази услуга, като създадем дружество за комунални дейности. Скоро това ще влезе като предложение в Общинския съвет. И ако бъде гласувано, вярваме, че ще се подобри качеството и ще се намали цената на тази услуга.

– Три до пет години не са малко време за изграждането на пречиствателната станция.  Защо предполагате толкова дълъг период?

–  Трябва да се премине през съответните процедури по предпроектни проучвания, идеен, технически, работен проект. Оказа се, че Община Етрополе не разполага  с нужните проби за питейната вода, които отговорят на Наредба №2 и Наредба №9 на МОСВ. Общината не разполага и с необходимия актуален анализ на питейната вода, нужен за технико-икономическото задание за проектиране. Има промени и в Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Те вероятно ще се отразят и на нашия проект за пречиствателна станция.

– Едно от първите неща, които направихте от началото на мандата си е да увеличите заплатите на служителите в Община Етрополе, за да бъдат по-мотивирани. Това регулярното увеличение ли е, което се полага на служителите в местната администрация, или не?

Оказа се, че заплащането на заетите служители в общинската администрация е едно от най-ниските в страната. Това е една от проблемните области, които заварихме, тъй като е трудно да се задържат кадри предвид ниското заплащане. Държавните и общинските служители трябва да бъдат мотивирани. С екипа ми решихме да направим нужното атестиране и на тази основа увеличихме средно между 10% и 15% заплатите на служителите. Увеличенията влизат в сила със задна дата от 1 януари 2024 г., като всички общински служители ще получат начисленията и за месец януари и февруари с мартенската си заплата. Държа да уточня, че оценяване се прави по наредба всяка година, но актуализиране на възнагражденията на администрацията се прави единствено по преценка на кмета.

– В тази връзка бихте ли казали и какво е увеличението на възнагражденията на медицинския персонал в болницата?

Проведохме редица срещи с медицинския персонал и с ръководството на болницата, на които аз и екипът ми изяснихме виждането ни за задържане и привличане на медицинския персонал. След това управителят на МБАЛ-Етрополе д-р Галя Василева направи предложения за преодоляване на кадровия дефицит, подкрепени и с финансова част, която залегна в гласувания от ОбС бюджет на Община Етрополе за 2024 г. Средствата са с около 175 000 лв. повече от заложените средства за 2023 г.

Предложенията засягат определянето на индивидуалната основна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и др. Целта е да се стимулират материално медицинските работници, които работят добре, стараят се, използват рационално клиничните пътеки и разбира се, да се намали текучеството в болницата и да има по-качествени услуги.

– След като заговорихме за финанси, бихте ли казали как върви събираемостта на местните данъци и такси?

От януари досега съм разписал десетки писма, с които сме информирали физически и юридически лица с неплатени задължения от минали години. Наблюдава се един синдром в Община Етрополе – част от фирмите са решили да изчакат да мине давността за данъците. Към момента сме събрали над 26% стари задължения на неплатени данъци в рамките на месец и половина от началото на кампанията.

– Защо се е стигнало до толкова много длъжници през годините ?

Начинът, по който сега действа нашият екип, е доста по-различен от предходния. В рамките на един месец са разписани толкова искания за погасяване на задължения към общината, колкото не са били разписани през последните 4 години. Имало е фирми, които не са плащали своите данъци с години. Дали сме срок на длъжниците да погасят задълженията си доброволно. Ако това не стане, следва принудително изпълнение върху задължението. Имената на длъжниците ще бъдат публикувани на сайта на Община Етрополе, като законът допуска тази мярка. За гражданите ще е интересно да видят кои са фирмите длъжници и тогава ще могат да си отговорят на много въпроси. В крайна сметка, пак казвам, ангажиментите на един кмет са да следи спазването на законността, да се грижи за доброто състояние на бюджета и аз точно това правя.

– Няма как да не Ви попитам какво се случва с футбола и защо се стигна до разпускането на ПФК „Чавдар“?

Още в дните на встъпването ми в длъжност се сблъсках с проблема за неразплатени средства за футбол към Сдружение „Професионален футболен клуб Чавдар“, в което, отбелязвам, общината няма дял. През януари бяха изплатени 50 000 лева на сдружението, а през февруари още 20 000 лева, с които бяха разплатени задълженията към помощния персонал и треньорите на мъжкия футболен отбор. В проекта за бюджета за 2024 г., който бе одобрен от ОбС – Етрополе, средствата за подкрепа на футболния отбор са намалени. Безпрецедентно е за 2023 г. 728 000 лева от бюджет като този на Община Етрополе да се дават за футболен отбор от трета лига.  Трябва да се отбележи, че въпреки това, футболният отбор имаше и стари неразплатени задължения от над 120 000 лв. За  детско-юношеската школа от общия бюджет са отивали около 25%. Може би сме единствената такава община в цяла България.

Аз и екипът ми проведохме редица срещи с представителите на УС на сдружението. Имахме желание да запазим отбора. За жалост, не стигнахме до консенсус и отборът беше разпуснат по преценка на ръководството на сдружението. Въпреки трудностите, които срещнахме успяхме да запазим школата да не се разпадне и в момента всички възрастови групи тренират по график.

Всичко това не означава, че няма да има футболен отбор. Напротив – търсим и сме намерили спонсори, които биха се отзовали за подкрепа.

–  Какво ще се случи, ако ръководството на Сдружение „Професионален футболен клуб Чавдар“ – Етрополе предприеме прекратяване и ликвидиране на сдружението?

–  Това е сдружение на физически лица и всички решения зависят от Общото събрание на сдружението. Не е проблем на Община Етрополе. Нашето виждане е, че сдруженията могат да финансират дейността си по различни начини, в това число от спонсорства, така че ако членовете и управителният съвет на сдружението искат да го развиват, трябва да се търсят нови възможности, партньорства, а не да се разчита основно на общинския бюджет. Трябва да е ясно също, че един кмет трябва контролира целесъобразното изразходване на общински средства. Това е мисията ми.

– Но общината разполага с много хубав стадион. Ще има ли кой да тренира на него или ще запустее?

Разбира се, че ще има кой да тренира на стадиона. Има перспектива за развитие. Използвам случая да поканя всички, които са решили, било то спортни бази или футболни отбори, да идват да тренират на стадиона, да заповядат! Хотелската база в града ни е отлична, така че очакваме заинтересовани клубове от всички спортове! За март и април вече има запитвания от футболни отбори.

– Едно от предизборните Ви обещания беше да поставите видеонаблюдение в града. Разбрахме, че ръководството на Общината преди Вас е закупило неотдавна нови камери. Има ли в момента видеонаблюдение в града?

Видеонаблюдение в града има. Оказа се обаче, че част от камерите на територията на Община Етрополе са бутафорни и в момента се проучва за какви точно е било платено. В крайна сметка част от камерите не съществуват. Доставени са били само кръгли пластмаси без реална камера в тях и те са били монтирани на някои места в общината.

Сега с екипа ми работим по изграждането на видеонаблюдение с 18 – 20 камери в парк „Езерото“, пред болницата. Работим в посока централизирано видеонаблюдение и изнасяне на цялото видеонаблюдение на община Етрополе към отделен отдел, занимаващ се именно с това.

– А констатирани ли са други нарушения или престъпления?

– Има компетентни  органи, които и към днешна дата продължават разследвания и разпитване на общинския персонал, на хората, които са били обект на разследването – и от КПКОНПИ, и от Областна дирекция на МВР, и от Областна прокуратура, така че институциите ще излязат със съответните решения и констатации.

– Каква е Вашата мисия – с няколко думи?

Трудно е да се каже с няколко думи. Бих искал с моя екип да превърнем общината ни в по-добро място за живеене и все повече хора да се върнат да живеят тук. Бих искал да сме по-единни като граждани, за да има по-добро бъдеще общината, да мислим за благоденствието ѝ. Смятам, че всичко това е възможно.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button